Kontakt

Tel.: +421 (0) 905 258 796
E-mail: info @ economconsulting.sk
Sídlo: Abrahám 440, 925 45
Adresa kancelárie: Zoltána Kodálya 1407/7, 925 21 Sládkovičovo
Tel.: +421 (0) 910 985 101
Web: www.economconsulting.skSpoločnosť Econom Consulting, spol s.r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
v Trnave, oddiel Sro, vložka č.: 14883/T

Napíšte nám

Správa