PRECÍZNI

Máme spoľahlivý team s presne definovanými úlohami a každé vypočítané číslo starostlivo kontrolujeme aj dvakrát.

ÚSTRETOVÍ

Usadíme Vás u nás, ponúkneme kávu, prekonzultujeme, poradíme a navrhneme riešenia. Keď nemôžete prísť Vy k nám, prídeme my k Vám.

STABILNÍ

Sme stabilná firma s pevnými základmi a 10 ročnými skúsenosťami. Sledujeme ekonomické dianie a vyvíjame sa pre Vás.

Prečo zveriť Vaše účtovníctvo do rúk externej firmy?

Šetríme náklady

Zamestnanie vlastnej účtovníčky je finančne náročnejšie ako využitie služieb profesionálnej firmy, ktorá už disponuje priestormi, hardwarom a účtovnými softwarmi. Nemusíte vytvárať nové pracovné miesto a platiť stále nové školenia svojmu účtovníkovi.

Šetríme čas

Zbavte sa ťarchy vlastného účtovného oddelenia a získajte viac času pre riadenie činností, ktoré sú pre Váš biznis skutočne dôležité. Zefektívnime a sprehľadníme Vaše účtovníctvo a odbremeníme Vás od nekonečnej administratívnej práce.

Sme rýchli a zodpovední

Sledujeme legislatívu. Na aktuálne zmeny v zákonoch reagujeme rýchlo a okamžite ich aplikujeme do praxe. Garantujeme individuálny, odborný a diskrétny prístup. Za odvedenú prácu zodpovedáme nielen do výšky troch platov ale v plnom rozsahu.

Vitajte

Sme nezávislá účtovná spoločnosť, pôsobiaca od roku 2004. Pomáhame malým a stredným podnikom pri využívaní nových príležitostí a minimalizovaní rizík. Špecializujeme sa na komplexné ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo.

Od vzniku spoločnosti sme získali množstvo odborných vedomostí i praktických skúseností v spolupráci s klientom a taktiež s úradmi. Keďže máme klientov z rôznych odvetví, naše vedomosti majú široký rozsah. Naším hlavným zámerom je uľahčiť, zefektívniť a sprehľadniť spoločnostiam a podnikateľom ich činnosť a odbremeniť ich od čo najväčšieho množstva administratívnej práce ktoré zväčša brzdia možnosti rozvoja spoločnosti.