Profil spoločnosti

Sme nezávislá účtovná spoločnosť, pôsobiaca od roku 2004. Pomáhame malým a stredným podnikom pri využívaní nových príležitostí a minimalizovaní rizík. Špecializujeme sa na komplexné ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo.

Od vzniku spoločnosti sme získali množstvo odborných vedomostí i praktických skúseností
v spolupráci s klientom a taktiež s úradmi. Keďže máme klientov z rôznych odvetví, naše vedomosti majú široký rozsah.

Naším hlavným zámerom je uľahčiť, zefektívniť a sprehľadniť spoločnostiam a podnikateľom ich činnosť a odbremeniť ich od čo najväčšieho množstva administratívnej práce ktoré zväčša brzdia možnosti rozvoja spoločnosti.

Team Econom Consulting